Дата набрання чинності 01.10.2023

 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДОСТАВКИ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет», юридична особа, що створена та діє згідно із законодавством України, ідентифікаційний код 35442481 (далі за текстом – «Продавець»), в особі директора Марти Труш, яка діє на підставі Статуту, керуючись ст.ст. 633, 634, 638 Цивільного кодексу України робить публічну пропозицію (оферту) невизначеному колу фізичних осіб укласти Договір купівлі-продажу товарів (далі за текстом – «Договір купівлі-продажу товарів») на умовах викладених нижче, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКАЗ.ЮА», юридична особа, що створена та діє згідно із законодавством України, ідентифікаційний код 43890867 (далі за текстом – «Кур’єрська служба/Виконавець»), в особі директора Курського Андрія Сергійовича, який діє на підставі Статуту, керуючись ст.ст. 633, 634, 638 Цивільного кодексу України робить публічну пропозицію (оферту) невизначеному колу фізичних осіб укласти Договір про надання послуг з доставки (далі за текстом – «Договір про надання послуг з доставки») на умовах, викладених нижче:

 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічний договір – договір, що регулює відносини між Продавцем/Кур’єрською службою та Клієнтами щодо відповідно продажу Товарів/надання послуг з доставки на умовах, визначених відповідно Продавцем/Кур’єрською службою.

Договір купівлі-продажу – публічний договір, що укладається між Клієнтом та Продавцем, відповідно до умов якого Продавець зобов’язується передати Товар, наявний у Магазині Продавця на дату відпуску (реалізації) такого Товару, у власність Покупця за Замовленням Покупця, здійсненим через Платформу, а Покупець зобов’язується прийняти Товар і оплатити його вартість.

Договір про надання послуг з доставки – публічний договір, що укладається між Клієнтом та Кур’єрською службою, відповідно до умов якого Кур’єрська служба зобов’язується надати Клієнту послуги з доставки, а саме: комплекс послуг, що включає послуги зі збирання Товарів в Магазині Продавця, пакування таких Товарів та послуги з доставки Товарів, придбаних Клієнтом в Магазині Продавця за Замовленням, здійсненим через Платформу (далі за текстом – «Послуги з доставки»), а Клієнт зобов’язується оплатити надані Послуги з доставки.

Тарифи – встановлені Кур’єрською службою тарифи на Послуги з доставки, за якими визначається загальна вартість Послуг з доставки в рамках Замовлення, розміщеного Клієнтом на Платформі.

Базові Тарифи – Тарифи «Збирання й доставка», що встановлюються в залежності від зони доставки.

Платформа – веб-сайт auchan.zakaz.ua та вітрина магазину AUCHAN в мобільному додатку Zakaz.

Клієнт/Покупець – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, володіє необхідною цивільною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення Договору купівлі-продажу та Договору про надання послуг з доставки, а також є зареєстрованим Користувачем Платформи.

Замовлення – онлайн-замовлення Клієнта, розміщене через Платформу з метою придбання Товарів Продавця та отримання Послуг з доставки придбаного Товару.

Вікно/Слот доставки – часовий проміжок, в межах якого Кур’єрська служба зобов’язується доставити Товари Клієнту.

Магазин/Магазини – торговельні об’єкти у сфері роздрібної торгівлі (гіпермаркети, супермаркети, магазини біля дому тощо) Продавця, в яких реалізуються товари Продавця, в тому числі за Замовленнями, замовлення з яких доступне через Платформу.

Товар/Товари – товари Продавця, інформація про які розміщена на Платформі, які Покупець придбаває в Магазині Продавця на умовах Договору купівлі-продажу за Замовленнями, розміщеними через Платформу.

Дата відпуску – дата реалізації Товару Продавцем Покупцю в Магазині, зазначена у відповідному фіскальному чеку Продавця.

 

Код підтвердження доставки – спеціальний 4-значний код, який відправляється Клієнту для підтвердження останнім факту доставки (отримання) Замовлення. Код підтвердження доставки генерується системою Кур’єрської служби індивідуально для кожного окремого Замовлення та надсилається Клієнту в sms/push-повідомленнях та по email після розміщення Клієнтом відповідного Замовлення на Платформі.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір купівлі-продажу та Договір про надання послуг з доставки укладаються відповідно до положень ст.ст. 633, 634 та 638 Цивільного кодексу України.

1.2. Покупець та Продавець гарантують один одному, що володіють необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення і виконання умов Договору купівлі-продажу.

1.3. Клієнт та Кур’єрська служба гарантують один одному, що володіють необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення і виконання умов Договору про надання послуг з доставки.

1.4. Договір купівлі-продажу є обов’язковим для виконання Продавцем з дати його оприлюднення на Платформі.

1.5. Договір про надання послуг з доставки є обов’язковим для виконання Кур’єрською службою з дати його оприлюднення на Платформі.

1.6. Договір купівлі-продажу та Договір про надання послуг з доставки укладається шляхом розміщення Клієнтом Замовлення на Платформі, що свідчить про повне та безумовне прийняття (акцепт) Клієнтом оферти Продавця щодо укладення Договору купівлі-продажу (далі за текстом – «Оферта Продавця») та оферти Кур’єрської служби щодо укладення Договору про надання послуг з доставки (далі за текстом – «Оферта Кур’єрської служби») та про приєднання Клієнта до Договору купівлі-продажу та Договору про надання послуг з доставки в цілому.

1.7. З метою розміщення Замовлення на Платформі Клієнт оформлює Замовлення та натискає «Замовити». Натискаючи «Замовити» Клієнт тим самим розміщує Замовлення на Платформі та підтверджує, що він ознайомлений та приймає умови Оферти Продавця та Оферти Кур’єрської служби.

1.8. Договір купівлі-продажу та Договір про надання послуг з доставки укладаються виключно за умови, що Клієнт є зареєстрованим Користувачем Платформи, ознайомився та прийняв Умови користування та надав згоду на оброблення персональних даних на умовах Політики конфіденційності.

1.9.  Клієнт, який розміщує Замовлення,  повідомлений та погоджується з тим, що у вартість Замовлення додатково включається вартість пакувальних матеріалів (пакетів), що необхідні для доставки.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

2.1. Продавець зобов’язується, на умовах та в порядку, визначених Договором купівлі-продажу, передати Товар, наявний у Магазині Продавця на дату відпуску (реалізації) такого Товару, у власність Покупця відповідно до Замовлення Покупця, здійсненого через Платформу, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його вартість.

2.2. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця виключно Товар, наявний у Магазині Продавця на дату відпуску (реалізації) такого Товару Покупцю. У випадку відсутності замовленого Товару у Магазині Продавця, з якого замовляється Товар, на дату відпуску, з Покупцем має бути погоджена заміна Товару на аналогічний Товар, наявний в Магазині на дату відпуску, або Продавець має право відмовитися від Договору купівлі-продажу в частині продажу відповідного Товару. Погодження заміни Товару з Покупцем відбувається у відповідності до способу, обраного Покупцем під час оформлення Замовлення на Платформі.

2.3. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар у кількості, зазначеній Покупцем у відповідному Замовленні. При цьому у випадку Замовлення Товару, що продається «на вагу», Покупець погоджується з тим, що фактична кількість такого Товару може відрізнятись від замовленої Покупцем кількості відповідного Товару, але не більше ніж на +/- 200 грамів. При цьому, у випадку необхідності зміни ваги Товару, який продається «на вагу», більше ніж на +\- 200 грамів від вказаної ваги такого Товару у відповідному Замовленні така зміна ваги має бути погоджена з Покупцем, або Продавець має право відмовитися від Договору купівлі-продажу в частині продажу відповідного Товару. Погодження зміни ваги Товару з Покупцем відбувається у відповідності до способу, обраного Покупцем під час оформлення Замовлення на Платформі

2.4. Покупець має право замовляти Товари на умовах Договору купівлі-продажу виключно з того Магазину, який визначений на Платформі, як Магазин, з якого здійснюється доставка в межах окремого Замовлення в залежності від адреси для доставки, зазначеної Покупцем у відповідному Замовленні.

2.5. Продавець здійснює продаж Товарів за Замовленнями Покупцям в Магазинах без зобов’язання з доставки таких Товарів. Право власності на Товари переходить від Продавця до Покупця в момент вручення відповідних Товарів Кур’єрській службі в Магазині для подальшого здійснення їх доставки Покупцю на умовах Договору про надання послуг з доставки.

2.6. Обов'язок Продавця передати Товар Покупцю за укладеним з Покупцем Договором купівлі-продажу вважається виконаним в момент передачі Товару відповідно до Замовлення разом із товаросупровідним документом (фіскальним чеком, роздрукованим в момент реалізації Товару) Продавцем Кур’єрській службі в Магазині для здійснення його доставки Покупцю на умовах Договору про надання послуг з доставки.

2.7. Даним Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не знаходиться під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

2.8. Продавець гарантує, що він має всі відповідні ліцензії та дозвільні документи, які необхідні йому для здійснення  господарської діяльності в сфері роздрібної торгівлі згідно законодавства України, включаючи в Магазинах.

2.9. Покупець зобов’язаний здійснити приймання Товару за кількістю, асортиментом, комплектністю та зовнішнім виглядом (цілісністю упаковки) в момент його доставки кур’єром Кур’єрської служби та в його присутності. Покупець має право відмовитись від прийняття Товару, якщо такий Товар не відповідає умовам Договору купівлі-продажу, щодо кількості, асортименту, комплектності та зовнішнього вигляду (цілісності упаковки), виключно в момент його отримання від кур’єра Кур’єрської служби та в його присутності.  

2.10. Покупець зобов’язаний здійснити приймання Товару групи "суперфреш", а саме: кулінарія, свіжі м'ясо, риба, фрукти-овочі, зелень, незавакуумовані ковбасні та/або делікатесні вироби, за кількістю, асортиментом, зовнішнім виглядом та якістю в момент його доставки кур’єром Кур’єрської служби та в його присутності. Покупець має право відмовитись від прийняття Товару групи "суперфреш", якщо такий Товар не відповідає умовам Договору купівлі-продажу, щодо кількості, асортименту, зовнішнього вигляду (цілісності упаковки) та якості, виключно в момент його отримання від кур’єра Кур’єрської служби та в його присутності.

2.11. У випадку неприйняття Товару Покупцем в наслідок його невідповідності умовам Договору купівлі-продажу, зазначеним вище, а також у випадку відмови Покупця від прийняття Товару з будь-якої іншої причини Покупець зобов’язується негайно повернути такий Товар кур’єру, який здійснив доставку та в присутності якого здійснювалась перевірка такого Товару. Якщо Клієнт не здійснив таке повернення, вважається, що він прийняв Товар, переданий Продавцем, та немає претензій до Продавця щодо кількості, асортименту, комплектності, зовнішнього вигляду будь-якого Товару та якості Товару групи “суперфреш”.

2.12. Придбані продовольчі Товари належної якості після їх приймання Покупцем поверненню не підлягають.

2.13. Придбані непродовольчі Товари належної якості після їх приймання Покупцем можуть бути повернені Покупцем за умови, що вони не входять у Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджений Постановою КМУ «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» №172 від 19 березня 1994 року, у відповідності до умов ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» (зокрема, якщо не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Продавцем разом з проданим Товаром).

2.14. Покупець має право у випадку виявлення прихованих дефектів повернути Товар неналежної якості Продавцю в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України. Повернення Товару можливе лише за умови збереження фіскального чека (розрахункового документа) Продавця і Товару, що підлягає поверненню.

2.15. У випадку необхідності заміни Товару з недоліками, а також у випадку повернення коштів за Товар перерахунок/розрахунок з Покупцем проводиться на умовах, передбачених законодавством. При розірванні Договору купівлі-продажу Продавець зобов’язується повернути гроші, сплачені Покупцем за Товар, протягом 7 (семи) календарних днів з моменту розірвання відповідного договору.

2.16. Факт прийняття Товарів Покупцем свідчить про відсутність претензій Покупця до Продавця щодо кількості, асортименту, комплектності, зовнішнього вигляду (цілісності пакування) та якості Товару, переданого у власність Продавцем. Претензії Покупця щодо кількості, асортименту, комплектності, зовнішнього вигляду (цілісності упаковки) та якості Товарів, після їх приймання Покупцем, Продавцем не приймаються, крім випадків, передбачених п. 2.14 цього Розділу.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДОСТАВКИ

3.1. Відповідно до умов Договору про надання послуг з доставки Кур’єрська служба зобов’язується надати Клієнту Послуги з доставки Товарів, придбаних Клієнтом в Магазині Продавця, відповідно до умов Замовлення, розміщеного Клієнтом на Платформі.

3.2. Чинні Тарифи на Послуги з доставки вказуються під час оформлення Клієнтом Замовлення на Платформі. Загальна Вартість Послуг з доставки Кур’єрської служби в рамках окремого Замовлення визначається із застосуванням чинних Тарифів на Послуги з доставки та з урахуванням умов, викладених в Розділі «Оплата та Доставка» на Платформі.

3.3. Розклад Слотів (Вікон) доставки вказано на Платформі. Клієнт може обрати будь-яке Вікно доставки, доступне на момент оформлення Замовлення. Можливість доставки за конкретною адресою (належність місця доставки до доступної зони доставки) визначається шляхом введення відповідної адреси у відповідне поле на Платформі.

3.4. Кур’єрська служба зобов’язується доставити придбаний Клієнтом в Магазині Продавця Товар Клієнту в рамках доступного Вікна доставки, обраного Клієнтом згідно відповідного Замовлення, розміщеного на Платформі. Доставка Товару здійснюється до дверей офісу/квартири або будинку за вказаною у Замовленні адресою, або в пункт видачі в Магазині/біля Магазину Продавця або у відділення оператора поштового зв’язку, в залежності від обраного Клієнтом способу доставки, доступного в момент розміщення Клієнтом Замовлення на Платформі.

3.5. Доставка до дверей здійснюється лише за наявності робочого ліфта в будинку. У разі його відсутності або поломки доставка Товару здійснюється до дверей (під’їзду) відповідної будівлі/житлового будинку або Кур’єрською службою надається Клієнту додаткова платна послуга підйому на поверх, за умови, що така послуга доступна в момент розміщення Клієнтом Замовлення на Платформі.

3.6. Кур’єрська служба має право надавати Послуги з доставки як самостійно так і з залученням третіх осіб, в тому числі субпідрядників, операторів поштового зв’язку тощо, залишаючись відповідальною за дії таких третіх осіб як за свої власні.3.7. Клієнт зобов’язується здійснити перевірку Товарів, доставку яких здійснила Кур’єрська служба, за кількістю, асортиментом, комплектністю та зовнішнім виглядом (цілісністю пакування) в момент отримання таких Товарів від кур’єра Кур’єрської служби та в його присутності.

3.8. Клієнт зобов’язаний здійснити перевірку Товарів групи "суперфреш", а саме: кулінарія, свіжі м'ясо, риба, фрукти-овочі, зелень, незавакуумовані ковбасні та/або делікатесні вироби, за кількістю, асортиментом, зовнішнім виглядом та якістю в момент отримання таких Товарів від кур’єра Кур’єрської служби та в його присутності.3.9. У випадку наявності претензій Сторони складають та підписують відповідний Рекламаційний акт. Факт прийняття Товарів Клієнтом та відсутність підписаного Сторонами Рекламаційного акту свідчить про відсутність претензій Клієнта до Кур’єрської служби щодо кількості, асортименту, комплектності, зовнішнього вигляду (цілісності пакування) та якості доставленого Товару. Претензії Клієнта щодо кількості, асортименту, комплектності, зовнішнього вигляду (цілісності упаковки) та якості Товарів, після їх отримання Клієнтом, Кур’єрською службою не приймаються.

3.10. Договір про надання послуг з доставки вважається виконаним з моменту вручення Товару за Замовленням Клієнту. В момент отримання Товару Клієнт зобов’язаний повідомити кур’єру Кур’єрської служби Код підтвердження доставки. Повідомляючи Код підтвердження доставки кур’єру, Клієнт тим самим підтверджує факт отримання Товару за Замовленням від Кур’єрської служби та факт досягнення ним 18-річного віку. Кур’єр Кур’єрської служби вводить повідомлений Клієнтом Код підтвердження доставки в систему Кур’єрської служби, чим підтверджує факт вручення Товару Клієнту, і у випадку підтвердження системою коректності та чинності введеного коду, Замовлення переводиться в системі Кур’єрської служби в статус «Доставлене».

Товар за Замовленням вважається врученим Клієнту з моменту повідомлення останнім кур’єру Кур’єрської служби Коду підтвердження доставки за відповідним Замовленням, за умови підтвердження системою Кур’єрської служби коректності та чинності відповідного Коду підтвердження доставки.

Не підтвердження системою Кур’єрської служби коректності та/або чинності Коду підтвердження доставки, повідомленого Клієнтом, прирівнюється до відмови Клієнта повідомити Код підтвердження доставки. Відмовляючись повідомити Код підтвердження доставки Клієнт тим самим відмовляється від отримання Товару за Замовленням.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРІВ

4.1. Обов’язки Кур’єрської служби:

4.1.1. Організувати надання Послуг з доставки Клієнту в залежності від обраного Клієнтом способу та Вікна доставки, зазначеного у відповідному Замовленні, розміщеному на Платформі;

4.1.2 Забезпечити збереження Товару з моменту його отримання від Продавця (в Магазині) до моменту вручення Клієнту, за умови виконання Клієнтом своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору;

4.1.3. У випадку розірвання Договору про надання послуг з доставки повернути гроші, сплачені Клієнтом за ненадані Клієнту Послуги з доставки, протягом 7 (семи) календарних днів з моменту розірвання відповідного договору.

 

4.2. Права Кур’єрської служби:

4.2.1. Отримувати винагороду за надані Послуги з доставки;

4.2.2. Відмовити Клієнту в наданні Послуг з доставки/Відмовитися від цього Договору в будь-який момент у випадку порушення Клієнтом умов цього Договору, в тому числі порушення строків оплати за Послуги з доставки, або Умов користування.

4.2.3. Відмінити доставку, перенести доставку на інший Слот та/або відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених в Розділі Оплата та доставка, розміщених на Платформі;

4.2.4. В односторонньому порядку встановлювати та змінювати Тарифи на Послуги з доставки, за якими визначається загальна вартість Послуг з доставки в рамках Замовлення, розміщеного Клієнтом на Платформі;

4.2.5. В односторонньому порядку визначати/змінювати умови Договору про надання послуг з доставки, включаючи визначення та зміну доступних зон доставки, доступних Слотів доставки, встановлювати тарифи на додаткові послуги тощо;

4.2.6. В односторонньому порядку визначати перелік Магазинів Продавця, доставка Товарів з яких можлива шляхом розміщення Замовлення на Платформі, та визначати конкретний Магазин, з якого здійснюється доставка в межах окремого Замовлення в залежності від адреси для доставки, зазначеної Клієнтом у відповідному Замовленні.

4.2.7. Повернути Товари Продавцю у випадку відмови Клієнта від отримання/прийняття Товарів повністю або частково, або у випадку відмови Клієнта або Продавця від Договору купівлі-продажу, а також у випадку відмови Клієнта або Кур’єрської служби від цього Договору.

4.2.8. У будь-який момент вимагати від Клієнта підтвердження даних, зазначених останнім під час реєстрації на Платформі. Не пред’явлення Клієнтом Кур’єрській службі документів на підтвердження таких даних на розсуд Кур’єрської служби може бути прирівняне до надання недостовірної інформації, у зв’язку з чим Кур’єрська служба має право відмовити в наданні Послуг з доставки та відмовитись від цього Договору в будь-який момент в односторонньому порядку.

 

4.3. Обов’язки Продавця:

4.3.1. Забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості, встановленим на території України.

4.4. Права Продавця:

4.4.1. в односторонньому порядку змінювати ціни на Товар (в тому числі замовлений Покупцем) до моменту відпуску Товару (роздрукування фіскального чеку), асортимент Товару, наявний в Магазині на момент відпуску Товару за Замовленням.

4.4.2. В односторонньому порядку змінювати Замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від Договору купівлі-продажу у випадку відсутності Товару у відповідному Магазині станом на момент відпуску Товару.

4.4.3. В односторонньому порядку змінювати вагу Товару, що продається «на вагу», з урахуванням умов, викладених в п. 2.3. Розділу 2 «Предмет Договору купівлі-продажу».

4.4.4. Відмовитись від Договору купівлі-продажу повністю або частково у будь-який момент у випадку відмови Покупця від отримання та/або оплати Товару повністю або частково з будь-якої причини, а також у випадку порушення Покупцем строків внесення змін у Замовлення, зазначених в Розділі «Оплата та доставка»  або строків виконання грошових зобов’язань за Договором купівлі-продажу.

4.4.5. Відмовитись від Договору купівлі-продажу у будь-який момент у випадку відмови Кур’єрської служби від Договору про надання послуг з доставки з будь-яких підстав, в тому числі встановлених п. 4.2.8. вище.

4.5. Обов’язки Клієнта:

4.5.1. Здійснити своєчасну та повну оплату Товару в порядку та на умовах, передбачених Договором купівлі-продажу, та Послуг з доставки згідно з чинними Тарифами;

4.5.2. Отримувати Товари в обумовленому місці (за адресою доставки) та в обумовлений час (проміжок часу відповідного Слоту доставки), зазначені у Замовленні, розміщеному на Платформі, гарантувати достовірність інформації про Замовлення, місце та час його отримання. У разі зміни будь-якої інформації у Замовленні, в тому числі, але не виключно інформації про адресу доставки та обраний Слот доставки, Клієнт зобов'язується повідомити Кур’єрську службу у строки, встановлені в Розділі «Оплата та доставка», розміщеному на Платформі;

4.5.3. Клієнт зобов'язується оплачувати можливі додаткові витрати Кур’єрської служби у таких випадках:

  • під час оформлення Замовлення вказав неправильні контактні дані;
  • відсутній телефонний зв'язок із Клієнтом в обумовлене ним Вікно доставки;
  • Клієнт не може отримати Товари за вказаною ним адресою у будь-який час у рамках обраного Вікна доставки;
  • Клієнт змінив адресу доставки або здійснив інші зміни у Замовленні та не попередив Кур’єрську службу або порушив строки попередження, зазначені в Розділі «Оплата та доставка».

4.5.4. На вимогу Кур’єрської служби пред’явити документи на підтвердження даних, що зазначені Клієнтом під час реєстрації на Платформі. У випадку придбання Клієнтом пива (крім безалкогольного), алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, що використовуються в електронних сигарет, та пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, такий Клієнт зобов’язується на вимогу Кур’єрської служби пред’явити документ, що підтверджує його вік (паспорт або інший документ, який підтверджує  досягнення Клієнтом  18-річного віку).

4.5.5. Прийняти переданий Продавцем у власність Товар в порядку та на умовах, передбачених Договором купівлі-продажу.

4.6. Права Клієнта:

4.6.1. Отримати Товар в порядку та на умовах Договору купівлі-продажу;

4.6.2. Відмовитися від приймання Товару в порядку та на умовах Договору купівлі-продажу;

4.6.3. Отримати замовлену Послугу з доставки відповідно до умов розміщеного Замовлення та Договору про надання послуг з доставки;

4.6.4. Пред’явити Кур’єрській Службі претензію щодо якості наданих Послуг доставки протягом 5 (п’яти) робочих днів після її надання Кур’єрською службою, відправивши її на електронну адресу Кур’єрської служби [email protected] або на поштову адресу Кур’єрської служби, зазначену в цьому Договорі. У випадку не пред’явлення претензії Клієнтом у зазначений вище строк, Послуги з доставки за відповідним Замовленням будуть вважатись такими, що надані належним чином та у відповідності до умов цього Договору та розміщеного Клієнтом Замовлення, а Клієнт буде вважатись таким, що не має претензій до Кур’єрської служби щодо наданих Послуг з доставки за відповідним Замовленням;

4.6.5. Користуватися іншими правами згідно положень чинного законодавства України.

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОСЛУГ З ДОСТАВКИ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Товар продається за цінами, встановленими Продавцем на дату та час відпуску Товару у відповідному Магазині, в якому фактично здійснюється реалізація такого Товару за кожним окремим Замовленням та з якого фактично здійснюється доставка в межах відповідного Замовлення (в залежності від адреси для доставки, зазначеної Покупцем у Замовленні), з урахуванням умов, викладених в пунктах 5.6. та 5.7. цього Розділу.

5.2. Актуальні ціни на кожен Товар на дату розміщення Замовлення зазначаються на Платформі з урахуванням непрямих податків, крім випадків прямо передбачених в Розділі «Оплата та доставка». При цьому, ціни на Товар можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку у відповідності до цін, встановлених Продавцем на момент відпуску Товару у відповідному Магазині.

5.3. Вартість пакувальних матеріалів не включена у ціну Товарів та підлягає додатковій оплаті Покупцем під час розрахунку за Товари. Кількість необхідних пакувальних матеріалів (пакетів) визначається самостійно Продавцем з урахуванням замовленого асортименту Товарів, товарного сусідства, тощо. Покупець зобов’язується прийняти та оплатити вартість пакувальних матеріалів одночасно з Товаром за цінами Продавця, діючими на момент відпуску Товару з Магазину. 

5.4. Загальна вартість Товару, що продається Покупцеві, зазначається у розрахунковому документі (фіскальний чек), що надається Продавцем Покупцеві разом з Товаром. Ціна Договору купівлі-продажу дорівнює сумі вартості всіх придбаних Товарів та пакувальних матеріалів. Сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або асортименту Товару, наявного у відповідному Магазині в момент відпуску.

5.5. Ціни на Товари, що вказані на Платформі, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку до моменту відпуску (реалізації) Товару. У випадку зміни ціни на Товар, замовлений Покупцем, більше ніж на 5 грн. з Покупцем має бути погоджено зміну ціни такого Товару або Продавець має право відмовитись від Договору купівлі-продажу в частині продажу відповідного Товару. Погодження з Покупцем зміни ціни Товару  відбувається у відповідності до способу, обраного Покупцем під час оформлення Замовлення на Платформі.   

5.6. Дисконтні картки (в т.ч. але не виключно картки лояльності та/або купони та/або ваучери (в т.ч. на знижки) та/або будь-які інші заохочення та/або подарункові сертифікати тощо) мережі Магазинів Продавця не діють у випадку придбання Товарів за Замовленнями, розміщеними на Платформі.

5.7. На Платформі діють виключно ті знижки, акції, спеціальні пропозиції Продавця, які безпосередньо вказані на Платформі, та застосовуються за умови замовлення Товарів через Платформу, чинні на момент відпуску Товару з Магазину Продавця.

5.8. За надані Послуги з доставки Клієнт сплачує Кур’єрській службі винагороду (вартість Послуг з доставки) згідно з чинними на момент розміщення Замовлення на Платформі Тарифами Кур’єрської служби. Чинні Тарифи вказані на Платформі з урахуванням непрямих податків.

5.9. Оплата Товару та Послуг з доставки здійснюється Покупцем (Клієнтом) в національній валюті України гривні у формі безготівкового переказу коштів на банківський рахунок Продавця (відповідно за Товар) та банківський рахунок Кур’єрської служби (відповідно за Послуги з доставки), який ініціюється Покупцем шляхом введення реквізитів електронного платіжного засобу Клієнта у віджеті платіжного сервісу, розміщеному на Платформі або у іншій формі та іншим способом, доступним для Покупця (Клієнта) на Платформі.

5.10. Покупець (Клієнт) зобов’язаний здійснити оплату за Товар та Послуги з доставки після роздрукування Продавцем відповідного фіскального чеку, на підставі отриманого повідомлення щодо оплати, та не пізніше початку обраного Вікна/Слоту (часового проміжку) доставки, а у разі вибору часу доставки з часовим проміжком 07:00-08:00, Покупець (Клієнт) зобов’язаний здійснити оплату до 22:00 доби, що передує дню доставки, якщо інше прямо не передбачено в Розділі «Оплата та доставка» на Платформі.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:

6.1. Сторони Договору купівлі-продажу та Договору по надання послуг з доставки несуть відповідальність у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або встановлених відповідними договорами. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання відповідним договором встановлено штрафні санкції, то збитки, завдані Стороні відповідним порушенням, відшкодовуються винною Стороною в частині, не покритій цими санкціями. При цьому не підлягають відшкодуванню будь-які непрямі збитки, включаючи упущену вигоду, завдані Стороні порушенням Договору купівлі-продажу/Договору по надання послуг з доставки іншою Стороною, якщо інше прямо не передбачено відповідним договором.

6.2. Продавець несе відповідальність за достовірність та повноту інформації про Товар, розміщену на Платформі (з урахуванням особливостей, що передбачені п. 4.4.1., п. 5.1.п. 5.2., п. 5.5.), та за невиконання зобов’язань за Договором купівлі-продажу відповідно до чинного законодавства України та положень Договору купівлі-продажу.

6.3. Продавець не несе відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором купівлі-продажу у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

6.4. У випадку псування/пошкодження та/або втрати Товарів з вини Кур’єрської служби під час доставки Товарів Клієнту Кур’єрська служба зобов’язується відшкодувати Клієнту збитки у розмірі вартості (роздрібної ціни) таких Товарів, що зазначена у відповідних товаросупровідних документах (фіскальних чеках) на такі Товари. У випадку повної втрати або псування всіх Товарів за Замовленням з вини Кур’єрської служби, остання повертає Клієнту вартість Послуг з доставки, сплачену Клієнтом за доставку таких Товарів.

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:

7.1. Усі розбіжності та суперечки, що виникають у зв'язку з Договором купівлі-продажу/ Договором про надання послуг з доставки, до яких приєднався Клієнт шляхом акцепту відповідної Оферти Продавця/Оферти Кур’єрської служби, вирішуватимуться виключно шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, всі суперечки, розбіжності, вимоги та претензії, що виникають щодо Договору купівлі-продажу/Договору про надання послуг з доставки, підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до вимог чинного процесуального законодавства України.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ:

8.1. Умови Договору купівлі-продажу та умови Договору про надання послуг з доставки публічно доводяться до відома всіх Покупців/Клієнтів шляхом їх оприлюднення на Платформі.

8.2. Договір купівлі-продажу набуває чинності з моменту розміщення Покупцем Замовлення на Платформі, що свідчить про повне та безумовне прийняття (акцепт) Покупцем Оферти Продавця та приєднання Покупця до Договору купівлі-продажу в цілому, та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договору.

8.3. Договір про надання послуг з доставки набуває чинності з моменту розміщення Клієнтом Замовлення на Платформі, що свідчить повне та безумовне прийняття (акцепт) Клієнтом Оферти Кур’єрської служби та про приєднання Клієнта до цього Договору в цілому, та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань по цьому Договору.

8.4. Продавець залишає за собою право відкликати свою Оферту будь-якої миті на свій розсуд.

8.5. Кур’єрська служба залишає за собою право відкликати свою Оферту будь-якої миті на свій розсуд.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Жодна Сторона Договору купівлі-продажу та Договору по надання послуг з доставки не несе відповідальності за затримку в виконанні зобов’язань або неможливість виконання зобов’язань за відповідним договором у зв’язку з настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза її контролем, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, діями іноземного ворога; загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган/ буревій, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, тощо за умови, що така подія впливає на належне виконання зобов’язань за відповідним договором, але не існувала на час укладення відповідного договору (надалі – “Форс-Мажор”). Факт настання та дії форс-мажорних обставин має бути підтверджений сертифікатом, виданим Торгово-промисловою Палатою України.

9.2. Незважаючи на інші умови Розділу 9, Кур’єрська служба має право протягом всього періоду строку дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента №24/2022 від 24 лютого 2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року, призупиняти надання Послуг з доставки повністю або частково та/або надавати Послуги в тому обсязі, в якому це можливо з урахуванням характеру бойових дій та поточної ситуації в країні на власний розсуд Кур’єрської служби. Кур’єрська служба звільняється від відповідальності за невиконання/неналежне виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, у випадку вказаного вище повного чи часткового призупинення надання Послуг з доставки та/або зменшення обсягу надання Послуг з доставки на умовах, визначених в цьому пункті.

10.ІНШІ УМОВИ:

10.1. Договір купівлі-продажу та відносини Покупця та Продавця що виникли у зв’язку з укладенням вказаного вище договору, регулюються та тлумачяться відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Договір про надання послуг з доставки та відносини Клієнта  та Кур’єрської служби, що виникли у зв'язку з укладенням вказаного вище договору, регулюються та тлумачяться відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Якщо з тих чи інших причин будь-які умови Договору купівлі-продажу та Договору про надання послуг з доставки є недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших його умов відповідного договору.

10.4. Продавець має право вносити зміни до цього Договору купівлі-продажу в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції вказаного вище договору на Платформі. Зміни до Договору купівлі-продажу набирають чинності з дати опублікування відповідного договору у новій редакції на Платформі.

10.5. Кур’єрська служба має право вносити зміни до Договору про надання послуг з доставки в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції вказаного вище договору на Платформі. Зміни до Договору про надання послуг з доставки набирають чинності з дати опублікування відповідного договору у новій редакції на Платформі.

10.6. Факт розміщення Клієнтом Замовлення на Платформі після набуття чинності змінами до Договору купівлі-продажу та Договору про надання послуг з доставки означає згоду Клієнта із внесеними змінами у відповідні договори.

10.7. Договір купівлі-продажу та Договір про надання послуг з доставки складені українською, російською та англійською мовами. Український варіант текстів є основним при тлумаченні Договору купівлі-продажу та Договору про надання послуг з доставки та має переважну силу.

10.8. Розділ «Оплата та доставка», розміщений на Платформі, є невід’ємною частиною Договору купівлі-продажу. У випадку розбіжностей між положеннями, викладеними в Договорі купівлі-продажу, та положеннями, викладеними в Розділі «Оплата та доставка», застосовуються положення, викладені в Договорі купівлі-продажу, якщо інше прямо не передбачено в Договорі купівлі-продажу.

10.9. Розділ «Оплата та доставка», розміщений на Платформі, є невід’ємною частиною Договору про надання послуг з доставки. У випадку розбіжностей між положеннями, викладеними в Договорі про надання послуг з доставки, та положеннями, викладеними в Розділі «Оплата та доставка», застосовуються положення, викладені в Договорі про надання послуг з доставки, якщо інше прямо не передбачено в Договорі про надання послуг з доставки.

10.10. Обробка персональних даних Клієнтів здійснюється на умовах, встановлених Політикою конфіденційності.

10.11. При виникненні претензій/пропозицій в рамках Договору купівлі-продажу та Договору про надання послуг з доставки Покупець (Клієнт) може звернутися за електронною адресою [email protected], номером телефону 0 800 20 20 20 та поштовою адресою: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 2а.

 

11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»

04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 15-А

код ЄДРПОУ 35442481,

IBAN  UA 39 300584 00000 26002200684028

в ПАТ «Сітібанк»

ІПН 354424826566

 

  1. РЕКВІЗИТИ КУР’ЄРСЬКОЇ СЛУЖБИ:

ТОВ «ЗАКАЗ.ЮА»

Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 70

Поштова адреса: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 2а

Ідентифікаційний код: 43890867

р/р UA 383003460000026002097567101 в АТ «Альфа-Банк», МФО 300346

ІПН 438908626555